Välkommen till Trajosko Drom!

Trajosko Drom är en romsk kvinnoförening som arbetar med rättighetsfrågor och social utveckling för den romska minoriteten. Organisationen ägnar sig åt flera olika ämnen inom ett brett fält på det sociala och kulturella området, men har även ett speciellt fokus på kvinnofrågor.

Vem kan delta?

Alla med engagemang för romska rättigheter och ett jämlikt samhälle är välkomna att delta, antingen genom aktivt stöd i olika aktiviteter eller som stödmedlem.

Verksamhet

  • Fast stödverksamhet genom ett medborgarkontor som erbjuder samhällsvägledning genom exempelvis kulturtolkning i myndighetskontakter, studie- och yrkesvägledning, med mera.
  • Utbildningar i rättighetsfrågor för romer och offentlig verksamhet.
  • Påverkansarbete genom att delta i seminarier, samverkansgrupper och offentlig debatt.
  • Projektverksamhet inom mänskliga rättigheter, hälsa och kultur.

Vilka är vi?

Trajosko Drom bedriver fast verksamhet på heltid med en engagerad stab med kompetens inom romska minoritets- och kulturfrågor, mänskliga rättigheter, hälsoguidning, samhällsvägledning med mera.

Välkommen att besöka oss!

Gilla Trajosko Drom på Facebook!