Möte med Kommissionen mot antiziganism i Stockholm

Möte med Kommissionen mot antiziganism i Stockholm

Rättigheter med stil – Romska kvinnor i tradition och utveckling

Mål

Projektet syftar till att stärka romska kvinnors kapacitet att själva bevaka sina rättigheter.

  • Att öka kvinnors medvetenhet om de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, minoritetslagstiftningen och om möjligheterna att driva frågor om diskriminering och felbehandling.
  • Att öka modet att våga agera när något inte står rätt till och att vara en öppet aktiv kraft i samhällsfrågor
  • Att öka förmågan att agera självständigt i samhället, såsom kunskap om hur man går tillväga
  • Att öka samverkan med andra kvinno- och rättighetsorganisationer för inspiration och stöd
  • Att öka antalet goda förebilder inom vår egen grupp

Ett mervärde är att lyfta fram och bevara romsk klädkultur. Ett annat är att de myndigheter och organisationer vi besöker får ökad kunskap om och en annan bild av den romska gruppen.

Genomförande

Det finns en rik kulturskatt i många romska grupper i form av traditionell klädsel. I Sverige idag är det vanligast att den finsk-romska gruppen klär sig traditionellt, men det finns även i andra grupper vackra kvinnokläder att lyfta fram. En del av kunskapen kring dessa kläder och tyger är dessutom på väg att gå förlorad om man inte tar vara på den äldre generationens kunskap.

Genom att kombinera fokus på traditionella kläder med rättighetsfrågor, är det mycket lättare att mobilisera kvinnorna och ”lätta upp” träffarna och temat, samtidigt som det blir något positivt som stärker stoltheten i den romska identiteten. Samtal om kläder är också en naturlig ingång för att ta upp diskussioner om kvinnorollen i olika romska grupper (även om de flest inte använder traditionella kläder idag, följer många regler som att bara använda kjol till exempel).

Projektet genomförs genom en serie workshoppar med kombinerat tema om kapacitet att stå upp för sina rättigheter, jämställdhet och traditionella kläder. Föreningen riktar sig till kvinnor från olika romska grupper för att samlas, stärka varandra och börja organisera oss. På varje träff tar vi upp olika teman kring våra rättigheter och vilka resurser som finns i samhället för att få stöd och vägledning. Vi träffar experter från olika sammanhang för att leda samtal om olika teman.

Studiebesök på Socialtjänsten, SDF Östra Göteborg

Studiebesök på Socialtjänsten, SDF Östra Göteborg

Parallellt gör deltagarna studiebesök hos olika organisationer för att orientera sig i samhällsfrågor, men framförallt nätverka med andra rättighetsaktörer i samhället såsom rättighets- och kvinnoorganisationer. Då får man inspiration och börjar bygga stödjande nätverk för att själva organisera sig som romska kvinnor. Genom att besöka olika myndigheter sker möten som minskar fördomar från båda håll. Projektet kommer att avslutas med ett öppet seminarium med förevisning av vår kultur och modevisning ihop med diskussion kring romers rättigheter i Sverige idag.

Tidsperiod

Januari – december 2015

Finansiär

 

Västra Götalandsregionen – Kommittén för Rättighetsfrågor

Rättighetskommittén, Västra Götalandsregionen

Gilla Trajosko Drom på Facebook!