Sluta röka-träff på föreningen  Fotograf: Silvia Mutto

Sluta röka-träff på föreningen, Fotograf: Silvia Mutto

Hälsorättigheten – Romska hälsoguider

Mål

Att fler i den romska gruppen har en hälsosam livsstil:

  • Blir medvetna om vikten av en hälsosam livsstil
  • Får kunskap om hur man lever hälsosamt
  • Får mer hälsosamma vanor avseende rökning, motion, kosthållning, söka vård i tid och egenvård

Genomförande

Genom projektet får ett antal nyckelpersoner (främst kvinnor) i de romska familjerna ny kunskap om, och praktisk vägledning i, en hälsosam livsstil. De får grundläggande kunskap om kost, motion, egenvård och rökning vilket dessvärre är bristfälligt med omfattande ohälsa som följd. Tack vare att projektet bygger på att romska förebilder står för största delen av utbildningen kan man också stötta med mer konkret vägledning i vardagsfrågor under en längre tid. Kvinnorna tar med sig ny kunskap och nya vanor in i familjen och då de har en nyckelposition för att ta hand om både äldre och barn, handla och laga mat, följa med vid läkarbesök med mera, sprids en hälsosammare livsstil inifrån. Föreningens program fungerar som knutpunkt där de får stöd och möjlighet att dela med sig i ett tryggt forum med andra romska kvinnor. Parallellt kommer föreningens manliga medlemmar att föra en dialog med andra män för att inspirera dem att ta en aktiv del i matlagning, motion och livsstilsförändring.

Projektet genomförs primärt tillsammans med en grupp om 20 kvinnor i åldrarna 17- 55 år från olika romska grupper, förutom i sluta röka gruppen där även män ingår. Vi genomför en serie om 20 workshoppar med stimulerande hemuppgifter däremellan organiserat kring mindre stödgrupper som håller kontakten. På träffarna använder vi oss av utbildningsmaterial från Hälsoteket, Göteborg Stad (Östra), som är anpassat för målgruppen med praktiska verktyg och ett pedagogiskt och lättillgänglig startpaket som bland annat innehåller information på lätt svenska och bilder med samtalsöppnare. Projektet bjuder in externa specialister både från offentlig verksamhet och från annan föreningsverksamhet beroende på tema. Några av tillfällena består av studiebesök, bland annat på olika träningsanläggningar.

Rökning är ett stort problem i gruppen, inte minst passiv rökning bland barn samt rökning under graviditet. Hälsoteket erbjuder samarbete med Angereds närsjukhus i denna fråga med individuell rådgivning samt i grupp. Det finns många som utrycker en önskan om att sluta, men utan att veta hur de skall gå till väga. I projektet frå möjlighet till personligt stöd via Angereds närsjukhus och därefter stödgrupp via föreningen. En avgörande faktor är att många romer röker mycket billiga cigaretter och att de nikotinplåster och tuggummin som rekommenderas är dyrare. Föreningen har därför beslutat om att bidra med den merkostnad som uppstår under projekttiden för att hålla motivationen uppe. 

Av erfarenhet vet vi att för att projektet skall vara attraktivt för målgruppen och för att de skall motiveras att fullfölja programmet, krävs det att utbildningen varvas med något lättsammare som ger omedelbar behållning. Därför samlas vi även kring matlagning från de olika grupperna med fokus på hur traditionella rätter kan göras mer hälsosamma. 

Tidsperiod

Januari – december 2015

Finansiär

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Gilla Trajosko Drom på Facebook!