Hållbara naglar

Sammanfattning av projektet

Förstudie som erbjuder kvinnor ur den romska minoriteten kompetensutveckling som ökar den egna kapaciteten att ta steget in på arbetsmarknaden. Efter en kortare yrkesutbildning får deltagarna möjlighet att lotsas in i yrkeslivet via ett nystartat socialt företag. Företaget kommer att ägna sig åt hälso- och skönhetsvård inom fältet nagelteknologi och parallellt erbjuda sina romska klienter samhällsvägledning och mentorskap.

Valet av tjänsteområde grundar sig på två faktorer. Föreningen har prövat ut metoden att samtidigt fånga upp deltagare genom ett område som är attraktivt för dem och parallellt i små men ökande doser erbjuda samhällsorientering och aktiviteter för social utveckling inom utbildning, hälsa, arbetsliv mm. Därutöver finns inom föreningen en certifierad utbildare inom nagelteknologi som identifierat stora problem med de tjänster som erbjuds i Sverige idag och som blivit alltmer populära, då dessa inte utförs på ett socialt, hälsomässigt och miljömässigt hållbart sätt. Här syftar projektet till ett mer ansvarstagande företagande.

 

Mål

  • Att kompetenshöja, stärka och ge arbetstillfällen till romska kvinnor så att de utvecklas i självförtroende, egenmakt och den egna kapaciteten att planera och ordna sina och sina barns tillvaro.
  • Att få en utökad organisatorisk bas att nå ut med utvecklingsinsatser till fler romska kvinnor i göteborgsområdet som söker sig till verksamheten som klienter.
  • Att integrera gentemot majoritetssamhället genom mötet med övriga klienter.
  • Att erbjuda ett socialt, hälsomässigt och miljömässigt hållbart alternativ till det som erbjuds inom fältet i Sverige idag.

 

Tidsperiod

Augusti 2016 - januari 2017

 

Finansiärer

             Bildresultat för göteborgs stad logga

Gilla Trajosko Drom på Facebook!