Utsatta EU-medborgare

Utsatta EU-medborgare, så kallade ”EU-migranter”, är inte föreningens primära målgrupp för närvarande, men många frågor överlappar vår verksamhet och i nuläget nekar vi ingen hjälpsökande oavsett medborgarskap, samt deltar i nationella och internationella diskussioner kring dessa frågor.

Bakgrund

Senaste åren har den ekonomiska krisen i södra Europa lett till att fattiga människor från östra Europa som tidigare sökt sig till exempelvis Italien, Spanien och Grekland nu även tar sig till länder som Sverige i hopp om att hitta försörjning. Den största andelen av dem som kommer hit är romer från Rumänien och Bulgarien.

I sina hemländer lever dessa människor under mycket tuffa omständigheter, och de som kommer till andra delar av Europa för att söka arbete och/eller tigga på gatorna lämnar kvar övrig familj med barn och äldre som är beroende av deras intäkter.

Antiziganismen är mycket omfattande i de flesta länder i östeuropa och är för närvarande dessutom på frammarsch ihop med växande ultranationalistiska och fascistiska rörelser, och historiskt har den romska minoriteten i exempelvis Rumänien varit förslavad. Därför finns det för närvarande få öppningar för förbättringar i dessa länder, även om det pågår påverkansarbete och hjälpinsatser från andra länder inom EU.

Trajosko Drom är av den uppfattningen att det är en mycket viktig politisk fråga att få till förändringar på strukturnivå i migranternas hemländer och att förmå EU att utöva kraftigare påtryckningar gentemot de länder som utövar grav diskriminering av det romska foket. Samtidigt är det även nödvändigt att bistå de utsatta människor som söker hjälp här i Sverige samt att stödja hjälpinsatser i hemländerna.

Catalin från Rumänien på plats utanför en mataffär i Göteborg.

Catalin från Rumänien på plats utanför en mataffär i Göteborg. Fotograf: Nina Trollvige

Gilla Trajosko Drom på Facebook!