Rättigheter med stil – Romsk modevisning

Vårt avslutande evenemang för 2015 års projekt blev ett mycket inspirerande event där vi samlade flera olika grupper för att gemensamt fira våra traditioner och samtala om kvinnors och minoriteters rättigheter.

Det var ett tillfälle att känna stolthet över det egna kulturarvet och speciellt för de yngre som stärks i att integrera sin romska identitet som någonting positivt. Olika grupper inom den romska minoriteten stärktes i sammanhållning och möjlighet att lära av varandra. Svenskar och andra från majoritetssamhället samt andra minoriteter fick en möjlighet att få en ny bild av romer och romsk kultur.

Under året har vi samlats regelbundet hos föreningen för att samtala om olika traditionella dräkter, inklusive Lovari, Kelderash, Arli och den finsk-romska gruppen (Kale). Kvinnorna fick i uppdrag att intervjua äldre kvinnor för att ta fram mönster och kunskap om traditioner knutna till kvinnokläder. Samtidigt diskuteras jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter och möjligheter idag och historiskt. Syftet med projektet och eventet var att lyfta fram den romska kvinnan som en positiv förebild både för yngre flickor och även för att förändra majoritetssamhällets bild och en påtvingad offerroll som tar mycket kraft. Genom att stolt gå på en catwalk bryter man normen för många romer där man istället i generationer fått lära sig att gömma sin romska identitet som något skamligt och farligt. Den grupp som i Sverige hållit fast vid sin traditionella klädsel är den finsk-romska, där kvinnorna då också tvingas utstå mycket rasistiska påhopp och diskriminering.

Projektet väckte stort engagemang hos våra medlemmar och gjorde att många fler sökte sig till föreningen och vill arbeta aktivt med frågorna. Det finns starka önskemål om fortsättning och idéer för att utveckla och sprida konceptet och därför kommer vi att bygga vidare på projektet under nästkommande år.

Fotograf för bilder i bildgalleriet nedan: Anna Rosén

Trajosko Drom

A fatal error has occurred

Error text:

Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-content/widgets/gallery.php:336 Stack trace: #0 /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-admin/functions.php(6887): block_render_gallery('193', Array) #1 /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-admin/functions.php(7218): bliss_draw_widget('page', '', '', 'main', '193', 'gallery', NULL, Array) #2 /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-content/themes/trajoskodrom/page.php(20): bliss_draw_section('main') #3 /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-admin/bootstrap.php(508): include('/www/webvol6/kn...') #4 /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/index.php(8): require('/www/webvol6/kn...') #5 {main} thrown

In the file /www/webvol6/kn/wr0i2fam9yv3obe/trajoskodrom.se/public_html/site-content/widgets/gallery.php at row 336Last SQL query:

SELECT * FROM (bliss_layout_blocks bliss_layout_blocks) WHERE section='main' AND active='1' AND ( (subsite = '0' AND type = 'page' AND page_id = '570') OR (subsite = '0' AND type = 'layout' AND layout = 'page' AND theme = '') OR (subsite = '0' AND type = 'page' AND page_id = '570' AND theme = '') OR (subsite = '0' AND type = 'page' AND page_id = '570' AND theme = '') ) ORDER BY sort ASC,name ASC