Information

Trajosko Drom bildades för att stärka kvinnor i den romska minoriteten i Sverige. Stödja och lyfta individerna ur social utsatthet, samt stärka deras egen kapacitet att hantera sina liv.

Målsättning på lång sikt är social inkludering för den romska gruppen. Organisationen syftar till att samla kvinnor ur många olika romska grupper för att gemensamt stötta varandra i att både vara stolta över en romsk identitet, men också närma sig övriga samhället, organisera sig, samverka, påverka, överbrygga förtroendeklyftan och ha kompetens att ta del av samhällets möjligheter.

Genom att organisera de romska kvinnor som kommit längre i sin utveckling stimulerar man vidareutveckling och kompetens samtidigt som de som har ett mer grundläggande hjälpbehov får ta del av deras kunskap och stöd.

Trajosko Drom har som ambition att vara en trygg, stödjande och uppmuntrande mötesplats som inger nytt hopp och självförtroende till människor och motiverar den egna initiativkraften och förmågan att ta sig ur sin problematik och förbättra sina levnadsförhållanden. Syftet är att ge både socialt stöd och praktisk hjälp för att både stärka den egna kapaciteten samt lotsas vidare till rätt insats inom offentlig verksamhet.

Föreningen har som målsättning att utbilda majoritetssamhället kring den romska gruppen för att kompetensutveckla offentlig verksamhet, samt att bedriva påverkansarbete gentemot politiker och opinion för att verka för inkludering, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter i ett samhälle för alla.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!