Trajosko Drom på Teckenspråkens dag!

Trajosko Drom på Teckenspråkens dag!

Publicerades: maj 22, 2017

Mycket bra föreläsning av Malin Kvitvaer om "Vikten av normkritiska perspektiv, med särskilt fokus på språknormen, och hur normen hänger ihop med makt." Teckensspråkigas situation reflekterar många likheter med oss övriga minioritetsspråkiga.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!