Samtal om förnekelse av ursprung

Samtal om förnekelse av ursprung

Publicerades: augusti 24, 2017

Ordförande Marcela Kovacsova deltog i ett panel samtal 

Inför filmvisningen av den hyllade och prisade filmen Sameblod den 19 augusti på Kronhusgården, hålls en föreläsning och samtal om ett av filmens bärande teman: Förnekelse av ursprung.

Samtalet förs mellan  Lars Dencik, professor i socialpsykologi och Maj-Doris Rimpi, renskötare och skådespelaren som spelar huvudrollen Elle Marja som gammal i filmen.  I det efterföljande öppna samtalet medverkar representanter från de olika nationella minoriteterna, HBTQ-personer och alla andra som vill medelta. 

Göteborg ska vara en stad för alla och en stad där vi kan mötas utan främlingsfientlighet, diskriminering och intolerans. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Ingen ska heller behöva skämmas eller förneka sitt ursprung för att bli accepterade i majoritetssamhället. Det är bland annat sådana frågor som samtalet kommer att handla om.

Programpunkten genomförs i samarbete Stadsledningskontorets avdelning för Mänskliga rättigheter / Levande Historia.

Medverkande: Föreläsare och samtalsledare är Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet. 

Samtalspartner:
Maj-Doris Rimpi, skådespelare och renskötare.

I det efterföljande samtalet medverkar representanter från de nationella minoriteterna, HBTQ-personer, m.fl. 

Från samerna medverkar:
Cecilia Mayer Labba, queer, samisk småbarnsförälder från Gällivare, nu boendes i Göteborg där hen jobbar med livsmedelsforskning.

Från kulturgruppen för resandefolket medverkar:
Simon Wallengren, kriminolog och Richard Magito Brun konsthistoriker.
Övriga representanter från De nationella minoriteterna presenteras här efter hand.

Inför filmvisningen av den hyllade och prisade filmen Sameblod den 19 augusti på Kronhusgården, hålls en föreläsning och samtal om ett av filmens bärande teman: Förnekelse av ursprung.

Samtalet förs mellan  Lars Dencik, professor i socialpsykologi och Maj-Doris Rimpi, renskötare och skådespelaren som spelar huvudrollen Elle Marja som gammal i filmen.  I det efterföljande öppna samtalet medverkar representanter från de olika nationella minoriteterna, HBTQ-personer och alla andra som vill medelta. 

Göteborg ska vara en stad för alla och en stad där vi kan mötas utan främlingsfientlighet, diskriminering och intolerans. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Ingen ska heller behöva skämmas eller förneka sitt ursprung för att bli accepterade i majoritetssamhället. Det är bland annat sådana frågor som samtalet kommer att handla om.

Programpunkten genomförs i samarbete Stadsledningskontorets avdelning för Mänskliga rättigheter / Levande Historia.

Medverkande: Föreläsare och samtalsledare är Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet. 

Samtalspartner:
Maj-Doris Rimpi, skådespelare och renskötare.

I det efterföljande samtalet medverkar representanter från de nationella minoriteterna, HBTQ-personer, m.fl. 

Från samerna medverkar:
Cecilia Mayer Labba, queer, samisk småbarnsförälder från Gällivare, nu boendes i Göteborg där hen jobbar med livsmedelsforskning.

Från kulturgruppen för resandefolket medverkar:
Simon Wallengren, kriminolog och Richard Magito Brun konsthistoriker.
Övriga representanter från De nationella minoriteterna presenteras här efter hand.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!