Raoul Wallenbergs dag 27 augusti!

Publicerades: augusti 27, 2015

Den 27 augusti uppmärksammas årligen som Raoul Wallenbergs dag. Dagen uppmuntrar till arbetet för civilkurage, alla människors lika värde och mot främlingsfientlighet och rasism. Syftet är att visa på Raoul Wallenbergs gärning i andra världskrigets Budapest, men framförallt att i ett större perspektiv belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad.

Under dagen offentliggörs vem som får Raoul Wallenberg-priset

I göteborg hedras Raoul Wallenbergs osjälviska gärning med tal och sång vid Raoul Wallenbergs minnessten i Hagaparken klockan 18. Info om evenemanget.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!