Artikel i Romani Glinda

Artikel i Romani Glinda

Publicerad i Romani Glinda

Kulturrådet bjöd in till Samråd om läsfrämjande insatser för den romska minoriteten.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!