Romernas historia tar plats på storan

Romernas historia tar plats på storan

Publicerad i Göteborgs post

En fin artikel med bland annat vår romska kvinnliga förebild Maria Graff

Länk: http://www.gp.se/kultur/kultur/storan-fylls-av-of%C3%B6rgl%C3%B6mliga-historier-1.10924833

Gilla Trajosko Drom på Facebook!