Studieresa till Förintelsens romska minnesplatser

Besök i Auschwitz. Ola Flennegård föreläser om Förintelsens romska offer.

Studieresa till Förintelsens romska minnesplatser

Publicerades: september 10, 2015

Första veckan i september åkte sex medlemmar från Trajosko Drom med på en mycket svår men också utvecklande studieresa till Förintelsens romska minnesplatser i Polen. Forum för levande historia arrangerade resan tillsammans med den romska tidningen É Romani Glinda under ledning av Fred och Mia Taikon, och med på resan fanns romer från olika delar av Sverige. Syftet med resan var att utbilda yngre romer om den romska förintelsen för att dessa sedan skall kunna föra kunskapen vidare, och därför var historieläraren Ola Flennegård med som guide och alla deltagare fick även genomgår en kortare utbildning före resan.

Det blev tunga dagar på resa från det romska ghettot i Łódź, via transportsträckorna med tåg eller lastbil till dödslägret i Chelmno och koncentrationslägret Auschwitz med flera viktiga platser från Förintelsen. Många av deltagarna har själva familjemedlemmar som drabbats, och antingen mördats i lägren eller tagit sig som överlevare till Sverige. Det är först på senare tid som även den romska befolkningens öde under nazismen börjat uppmärksammas, och många känner inte till att även romer samlades in för transport till dödslägren.

Under resan upplevde deltagarna att det var sorgligt att det saknas minnesmärken över de romska offren, och man bestämde sig för att starta en insamling. Denna kommer att samordnas av É Romani Glinda, men tills vidare går det bra att lämna bidrag via vårt vanliga bankgiro. OBS märk inbetalningen med "Minnesmärke".

Gilla Trajosko Drom på Facebook!