Vi uppmärksammar bröstcancermånaden i oktober.

Vi uppmärksammar bröstcancermånaden i oktober.

Publicerades: oktober 20, 2015

Tre medlemmar från föreningen deltog i en workshop på Hälsoteket i Östra Göteborg om förebyggande arbete mot bröstcancer. Syftet var att se hur vi kan arbeta med medlemmarna för att få fler kvinnor från den romska gruppen att gå på mammografi. Dagen var mycket givande och gav flera bra uppslag om hur vi kan arbeta vidare med frågan i föreningen.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!