Startskott för insamling till ett romskt minnesmärke i Auschwitz. Najis tumenge kaj avilan te seren kado djes!

Startskott för insamling till ett romskt minnesmärke i Auschwitz. Najis tumenge kaj avilan te seren kado djes!

Publicerades: januari 28, 2016

Föreningens årsmötet hölls i år på Förintelsens minnesdag och blev också startskottet för insamlingen till ett romskt minnesmärke i Auschwitz. Flera medlemmar reste under hösten på studiebesök till förintelselägret Auschwitz-Birkenau och reagerade på att de romska offren inte heller där uppmärksammas. Förslaget väcktes då att själva samla in till ett ordentligt minnesmärke.

Igår samlade medlemmarna in en första summa om 3126 kronor. Stort tack för alla bidrag!

Najis tumenge kaj avilan te seren kado djes!

Gilla Trajosko Drom på Facebook!