Arbetsförmedlingens spridningskonferens 16 mars

Arbetsförmedlingens spridningskonferens 16 mars

Publicerades: mars 23, 2016

Trajosko Drom tog del av Arbetsförmedlingens spridningskonferens avseende deras del av arbetet med romsk inkludering. Erfarenheter från de fem pilotkontor som haft romska brobyggare presenterades vad gäller framgångsfaktorer och utmaningar, och Statskontoret lade fram sin utvärdering av hela brobyggarsatsningen inom strategin för romsk inkludering.

Generaldirektör Mikael Sjöberg och statssekreteraren Per Fridh Olsson talade om tänkbara framtida satsningar inom strategin.

Generellt upplevde vi att få konkreta resultat och förslag på åtgärder presenterades, även om konferensen präglades av en mild optimism och vilja att arbeta vidare med frågan.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!