Spridningskonferens Romskinkludering 2016

Spridningskonferens Romskinkludering 2016

Publicerades: juni 1, 2016

 

Trajosko drom var på spridningskonferans i Stockholm. Samtalen handlade om att inte fastna i det tradionella sättet att redovisa sin verksamhet eller det  vi gjort utan istället höjer blicken. Vad har vi lärt oss undet tiden som pilotkommun och vilka utmaningar har varit störst. Vad är det som skapar romsk inkludering och vad är det som hjälper oss att nå längst på resurseffektivast sätt? Hur kan vi nå målen med stragetin för romsk inkludering och vad kan andra lära av pilotkommunernas arbete under 2012-2015? De som deltog är politer, tjänstemän och romer från de fem pilotkommunerna

Marcela kovascova  deltog i panelen om Rätten till social omsorg och hälsa. Där hon tog upp om hur hon arbetade som brobyggare i socialtjänsten och att hon når den romska målgruppen genom Trajosko drom

Gilla Trajosko Drom på Facebook!