Trajosko Drom På Feministiskt Forum

Trajosko Drom På Feministiskt Forum

Publicerades: oktober 3, 2016

Trajosko Drom var inbjudna att medverka på konferensen Feministiskt Forum och deltog med ett panelsamtal som utvecklade organisationens fokus på att mobiliserar kvinnor från hela den romska gruppen för att motivera och inspirera varandra till egen och gemensam utveckling, höja den egna kapaciteten att tillvarata sina rättigheter och ta plats i det offentliga rummet, samt främja kvinnors emancipation och frigörelse från begränsande normer och maktordning. I fokus stod också samspelet med majoritetssamhällets institutioner, maktobalans, förtryckande strukturer och äkta medinflytande.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!