Länsstyrelsen hos Trajosko Drom

Länsstyrelsen hos Trajosko Drom

Publicerades: oktober 24, 2018

Besök från Länsstyrelsen, Mirelle och Emmy. Vi fick en rapport om arbetet med nulägesbeskrivningen för romsk inkludering och diskuterade frågor kring kvinnors perspektiv på det som beskrivs i rapporten.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!