Referensgrupp på UR

Referensgrupp på UR

Publicerades: mars 23, 2016

UR bjöd den 1 mars in Marcela att ingå i en referensgrupp som är knuten till Utbildningsradions arbete med fyra kort program om romernas historia för högstadiet, som ska sändas under hösten 2016.

Det övergripande syftet var att i samverkan med referensgruppen lyssna på önskemål och behov, och se vad som är möjligt att åstadkomma inom produktionstiden, när det gäller t.ex. utbildning, bostad, förföljelse och kampen, där huvudmålet är att öka på högstadieungdomars kunskap och förståelse om och för den romska frågan.

Gilla Trajosko Drom på Facebook!