Nyheter

Samverkans möte Gio

Augusti 24, 2017

Trajosko Drom deltog i ett Samverkans möte Gio- Gemenskap i olikheter- mellan minoritets grupper och tecken språkiga. 

Läs mer

Trajosko Drom på Teckenspråkens dag!

Maj 22, 2017

Mycket bra föreläsning av Malin Kvitvaer om "Vikten av normkritiska perspektiv, med särskilt fokus på språknormen, och hur normen hänger ihop med makt." Teckensspråkigas situation reflekterar många likheter med oss övriga minioritetsspråkiga.

Läs mer

EU-parlamentet i Bryssel!

Mars 31, 2017

Soraya Post bjöd in Trajosko Drom till ett studiebesök på Eu-parlamentet i Bryssel. Samtidigt var det temadagar där med romska delegater från fler länder. …

Läs mer

Studie Besök

Mars 21, 2017

Trajosko Drom var på ett mycket intressant Studie besök i Göteborgs Operan inför Kreativa platser.  

Läs mer

Internationella kvinnodagen!

Mars 10, 2017

Trajosko drom var med och uppmärksammade internationella kvinnodagen med fokus på var den romska kvinnan har funnits genom historien - och på hur den romska kvinnans liv och situation ser ut idag. …

Läs mer

Panelsamtal om feministisk organisering

Mars 6, 2017

Trajosko Drom bjöds in att delta i ett panelsamtal om organisering som upptakt inför Internationella Kvinnodagen. Arrangerat av Göteborgs feministiska nätverk.

Läs mer

Föreläsning om diskrimineringslagen

Mars 3, 2017

Några av tjejerna från Trajosko Drom var med och deltog på en föreläsning av juristpraktikanterna Ylva och Malin angående diskrimineringslagen på Göteborgs rättighetscenter och kan då hjälpa våra medlemmar i sina ärenden.

Läs mer

Kvinnors organisering!

Februari 28, 2017

Trajosko Drom var med sina unga kvinnor i ett utbyte med andra organisationer för att stärka varandra genom utbyte av metoder.

Läs mer

Erfatenhetsutbyte mellan olika kvinnoorganisationer

Februari 9, 2017

Trajosko Drom deltar i MUCF:s uppdrag om att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället däribland i arbetet för romsk inkludering. …

Läs mer

Minneshögstid för förintelsen offer 2017

Januari 27, 2017

Minneshögtid för förintelsens och rasismens offer som hölls i Domkyrkan. där b.la kulturministern Alice Bah och biskop Per Eckerdal talade. …

Läs mer

Gilla Trajosko Drom på Facebook!