Nyheter

Rätten till utbildning

Oktober 27, 2017

Juridiska institutionens Rättspraktik har en forskargrupp som tittat närmare på hur vi ska kunna säkerställa rätten till utbildning för romska barn i Sverige. …

Läs mer

Undervisning i föreningsteknik

Oktober 27, 2017

Trajosko Drom arrangerade tillsammans med MUCF en utbildningsdag för romer i föreningsteknik.

Läs mer

Västsverige mot rasism

Oktober 9, 2017

Trajosko Drom var med och arrangerade  utbildningsdagen Västsverige mot rasism, där vi spelade upp en liten kort pjäs om hur dåligt bemött man blir i det vardagliga livet som Rom.

Läs mer

Romer som lär ut om hur man flätar korgar

Augusti 24, 2017

Tack Nicola och Mario som ställde upp under en hel dag på Göteborgs Kultur Kalas och lärde ut om hur man flätar korgar och förhopningsvis ändrat folk syn på EU-migranter. 

Läs mer

Samtal om förnekelse av ursprung

Augusti 24, 2017

Ordförande Marcela Kovacsova deltog i ett panel samtal  Inför filmvisningen av den hyllade och prisade filmen Sameblod den 19 augusti på Kronhusgården, hålls en föreläsning och samtal om ett av filmens bärande teman: Förnekelse av ursprung. …

Läs mer

Samverkans möte Gio

Augusti 24, 2017

Trajosko Drom deltog i ett Samverkans möte Gio- Gemenskap i olikheter- mellan minoritets grupper och tecken språkiga. 

Läs mer

Trajosko Drom på Teckenspråkens dag!

Maj 22, 2017

Mycket bra föreläsning av Malin Kvitvaer om "Vikten av normkritiska perspektiv, med särskilt fokus på språknormen, och hur normen hänger ihop med makt." Teckensspråkigas situation reflekterar många likheter med oss övriga minioritetsspråkiga.

Läs mer

EU-parlamentet i Bryssel!

Mars 31, 2017

Soraya Post bjöd in Trajosko Drom till ett studiebesök på Eu-parlamentet i Bryssel. Samtidigt var det temadagar där med romska delegater från fler länder. …

Läs mer

Studie Besök

Mars 21, 2017

Trajosko Drom var på ett mycket intressant Studie besök i Göteborgs Operan inför Kreativa platser.  

Läs mer

Internationella kvinnodagen!

Mars 10, 2017

Trajosko drom var med och uppmärksammade internationella kvinnodagen med fokus på var den romska kvinnan har funnits genom historien - och på hur den romska kvinnans liv och situation ser ut idag. …

Läs mer

Gilla Trajosko Drom på Facebook!